Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op www.reyomedia.com en www.gelukjager.nl en eventuele andere websites (gezamenlijk de ”Website“) die Reyo Media Limited, met kantoren op 7, Ludgate Hill 35-37, London EC4M 7JN, Verenigd Koninkrijk, en zijn filialen, bezit en beheert (gezamenlijk “Reyo Media“, “wij“, of “onze“). Bij Reyo Media is de privacy van onze gebruikers belangrijk. Hieronder vindt u ons Privacybeleid dat betrekking heeft op alle persoonlijk identificeerbare gegevens die via Reyo Media en onze website worden gedeeld.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Reyo Media de persoonsgegevens die u via onze Service verstrekt, verzamelt en gebruikt, de opties, keuzes en rechten die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen, en de contactgegevens van onze betreffende privacymedewerkers.

Het is onze bedoeling om u in staat te stellen relevante informatie over uw rechten inzake persoonsgegevens goed te begrijpen en ervoor te zorgen dat u er tevreden over bent dat wij dergelijke persoonsgegevens op een eerlijke en transparante manier behandelen.

Wij wijzen u erop dat u niet wettelijk verplicht bent om ons persoonsgegevens te verstrekken. Wij zijn grote voorstanders van privacy en wij verkopen, verhuren of wisselen uw persoonsgegevens niet uit aan of met derden op andere manieren dan beschreven in dit Privacybeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op [email protected].

 

Onze service

Reyo Media helpt u bij het kiezen, vergelijken en ontvangt van gratis tips en adviezen met betrekking tot online gereguleerde gokdiensten.

Reyo Media helpt u bij het kiezen, vergelijken en ontvangt van gratis tips en adviezen met betrekking tot online gereguleerde gokdiensten. (”onze Service”). Een deel van onze Services is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers en dit deel van onze Service omvat aanbevelingen die wij versturen via verschillende kanalen, waaronder de Website, e-mails, pushberichten en tekstberichten (gezamenlijk de “Communicatiekanalen“).

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer u zich registreert op de Website, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, om u te voorzien van onze Service, inclusief aanbevelingen die wij versturen via Communicatiekanalen.

Wanneer u zich registreert op de Website, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, om u te voorzien van onze Service, inclusief aanbevelingen die wij versturen via Communicatiekanalen.

U hebt geen wettelijke verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Om gebruik te maken van het deel van onze Services dat alleen voor geregistreerde gebruikers beschikbaar is, is het echter noodzakelijk dat u ons de relevante verplichte persoonsgegevens verstrekt.

 

Wat doen wij met persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om de Website te onderhouden, om uw ervaring met onze Service aan te bieden en te verbeteren, en om onze Website en onze Service te beschermen tegen misbruik en wetsovertredingen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

het onderhouden van de Website, onder meer door de functionaliteit van de Website te verbeteren;

uw ervaring met onze Service aan te bieden en te verbeteren, onder meer door statistische gegevens over ons webverkeer op te stellen; profiel- en promotie-e-mails te versturen (de e-mails worden verstuurd door derde aanbieders met wie wij uw e-mailadres delen); alsmede sommige van uw gegevens te bewaren zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u van onze Service te voorzien; en,

onze Website en onze Service te beschermen tegen misbruik en wetsovertredingen, onder meer door: mogelijke gevallen van misbruik van het systeem te identificeren; cyberaanvallen, fraude en identiteitsdiefstal te voorkomen; te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen, bevelschriften, geschillen oplossen; wetshandhavingsinstanties bij te staan; alsmede onze voorwaarden, overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Elk gebruik van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden maakt integraal deel uit van onze Service. Wij verbinden ons ertoe persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden te verwerken. Voor zover dit relevant en mogelijk is, zullen wij ons inspannen om de gegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden.

 

Cookies en opgeslagen gegevens

Wij gebruiken zowel Sessiecookies als Permanente Cookies als onderdeel van uw ervaring op de Website, zodat wij het gebruik van de functies en hulpmiddelen van de gegevens kunnen vergemakkelijken, uw voorkeuren kunnen bijhouden, en onze Service kunnen verbeteren.

Cookies zijn pakketjes informatie die naar uw webbrowser worden gestuurd en vervolgens door de browser worden teruggestuurd telkens wanneer deze de server bezoekt die de cookie heeft gestuurd.

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browsersessie afsluit. Dit zijn de “Sessiecookies”. Sommige blijven langer bestaan en worden “Permanente Cookies” genoemd.

Wij gebruiken zowel Sessiecookies als Permanente Cookies als onderdeel van uw ervaring op de Website, zodat wij het gebruik van de functies en hulpmiddelen van de gegevens kunnen vergemakkelijken, uw voorkeuren kunnen bijhouden, en onze Service kunnen verbeteren.

Voor meer informatie kunt u hier ons volledige Cookiebeleid raadplegen.

 

Delen van persoonsgegevens met anderen

Wij delen persoonsgegevens met onze dienstverleners om onze prestaties te analyseren, onze Service te verbeteren, alsmede om met onze geregistreerde gebruikers te communiceren.

Wij delen persoonsgegevens van gebruikers indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, zullen wij uw persoonsgegevens alleen delen onder de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Wij delen persoonsgegevens met onze dienstverleners om onze prestaties te analyseren, onze Service te verbeteren, alsmede om met onze geregistreerde gebruikers te communiceren. Voor zover wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikmaken van externe verwerkers of providers, hebben wij contractuele verplichtingen van al deze verwerkers en providers dat zij, indien van toepassing en relevant, voldoen aan alle relevante vereisten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Wij rapporteren en delen persoonsgegevens van gebruikers indien wij menen dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In voorkomend geval moeten wij ook persoonsgegevens bekendmaken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Bovendien kan een fusie, overname, investering of andere structurele verandering ons ertoe verplichten uw persoonsgegevens aan een andere entiteit over te dragen, op voorwaarde dat de ontvangende entiteit zich aan dit Privacybeleid zal houden.

 

Geaggregeerde en analytische gegevens

Geaggregeerde gegevens zijn geen gegevens die niet tot een persoon herleidbaar zijn. Wij gebruiken statistische analyses om onze Service te verbeteren en marketinggegevens met partners te delen, waarbij dergelijke gegevens evenmin individuele personen identificeren.

Sommige gegevens worden samengevoegd en vervolgens gedeeld met onze marketingpartners, maar identificeren u niet persoonlijk als een individuele Gebruiker. Het bevat statistieken met betrekking tot het verkeer en de geografische locatie van onze klanten, maar het zijn geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

Wij kunnen analytische tools gebruiken en geaggregeerde gebruikersgegevens delen met derden die ons helpen onze gebruikersbasis te analyseren om onze Service te verbeteren.

Door het gebruik van geaggregeerde gegevens worden geen personen geïdentificeerd en wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet met u in verband kunnen worden gebracht.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen onder de voorwaarden van dit Privacybeleid of met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

Keuze

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze Communicatiekanalen en bezwaar maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens.

Onze Service reageert niet op Do Not Track (DNT)-signalen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze Communicatiekanalen door te kiezen voor opt-out of door een opt-out-verzoek te sturen naar onze gegevensbeschermingsfunctionaris op [email protected].

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde partij, met uitzondering van derden die voor ons noodzakelijk zijn om taken uit te voeren zoals hierboven uitgelegd onder “De persoonsgegevens die wij verzamelen” en “Persoonsgegevens delen met anderen“.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op een wezenlijk andere manier dan de verwerkingsdoeleinden waarvoor uw persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, op grond van dit Privacybeleid, of zoals later door u geautoriseerd.

U kunt uw keuze maken door contact met ons op te nemen via [email protected]

Voor zover nodig zullen wij u vragen ons de nodige gegevens te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en om op onze systemen gegevens te identificeren die op u betrekking hebben.

Sommige webbrowsers bieden een “Do Not Track” (“DNT”)-signaal. Een DNT-signaal is een HTTP-koptekstveld dat uw voorkeur aangeeft voor het volgen van uw activiteiten op onze Service of via website-overschrijdende gebruikersopvolging. Onze Service reageert niet op DNT-signalen.

 

Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt te allen tijde toegang tot uw persoonsgegevens vragen en ons verzoeken om uw persoonsgegevens uit de systemen van de Website en de Service te verwijderen.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected] en toegang vragen tot de identificeerbare gegevens die wij over u bewaren. U kunt ook vragen om onjuiste gegevens over u te corrigeren of te wissen.

Voor zover nodig zullen wij u vragen om ons bepaalde identiteitsbewijzen te verstrekken om er zeker van te zijn dat u bent wie u beweert te zijn. Wij kunnen u ook vragen om ons de nodige gegevens te verstrekken om op onze systemen gegevens te vinden die op u betrekking hebben.

Het verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze systemen heeft geen betrekking op persoonsgegevens die reeds aan derden zijn verstrekt, zoals toegestaan onder dit Privacybeleid.

Uit de gegevens die wij u ter beschikking zullen stellen, kunnen wij alle persoonsgegevens met betrekking tot anderen weglaten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook wissen, door alle identificerende gegevens te verwijderen en de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om te zetten in geanonimiseerde gegevens.

 

Uw Californische privacyrechten

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u recht op uw Californische privacyrechten.

Als u een inwoner bent van Californië die persoonsgegevens verstrekt bij het verkrijgen van producten of diensten voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik, kunt u op grond van California Civil Code Section 1798.83 (“Shine the Light Law”) eenmaal per kalenderjaar schriftelijk bij ons opvragen welke klantgegevens wij eventueel hebben gedeeld met andere derden voor hun eigen direct marketing-doeleinden.

Indien van toepassing zouden deze persoonsgegevens een lijst omvatten van de categorieën klantgegevens en de namen en adressen van de bedrijven waarmee wij in het voorgaande kalenderjaar klantgegevens hebben gedeeld (zo zullen verzoeken die in 2018 worden gedaan, gegevens ontvangen over de uitwisselingsactiviteiten van 2017).

Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] en als onderwerp van uw bericht “Verzoek om Californische privacygegevens” vermelden. Zodra wij uw verzoek hebben bevestigd, sturen wij u binnen 30 dagen een antwoordmail met de gevraagde gegevens.

Wij wijzen u erop dat niet alle gedeelde gegevens onder de eisen van de Shine the Light-wet vallen en dat daarom alleen de gegevens die er wel onder vallen in ons antwoord zullen worden opgenomen.

 

Uw rechten als betrokkene in de Europese Unie

U kunt uw rechten als betrokkene in de Europese Unie uitoefenen.

Indien de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens door Reyo Media, dan gelden de volgende voorwaarden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtmatige gronden:

Elke verwerking van uw persoonsgegevens die niet is gebaseerd op de hieronder vermelde rechtmatige gronden, is gebaseerd op uw toestemming.

Wij verwerken uw account- en betalingsgegevens om het contract met u uit te voeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om uw essentiële belangen en die van anderen te beschermen.

Wij beroepen ons voorts op onze legitieme belangen, waarvan wij te goeder trouw geloven dat zij niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden, voor de volgende doeleinden:

 

Communicatie met u, met inbegrip van direct marketing wanneer u onze klant bent, of een gebruiker van onze klant, of wanneer u contact met ons opneemt of interesse toont in onze Services via onze Website en andere digitale middelen.

Cyber-beveiliging.

Ondersteuning, klantenrelaties, service-operaties.

Uitbreidingen en verbeteringen van uw ervaring en die van andere gebruikers met onze Services.

Opsporing van fraude en misbruik van de Service

 

Naast uw rechten op grond van andere onderdelen van dit Privacybeleid, hebt u de volgende rechten:

Neem contact met ons op als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

Verzoek om verwijdering van of beperking van de toegang tot uw persoonsgegevens. Wij zullen uw verzoek beoordelen en ons oordeel gebruiken, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wet, om tot een besluit over uw verzoek te komen.

Indien u één (of meer) van de bovengenoemde rechten uitoefent, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, kunt u verzoeken dat derden die over uw persoonsgegevens beschikken, dienovereenkomstig handelen, in overeenstemming met dit Privacybeleid.

U kunt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens overeenkomstig uw recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Extra informatie over dit recht is beschikbaar onder het hoofdstuk Keuze in dit Privacybeleid.

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, is gebaseerd en dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of die u in aanmerkelijke mate treffen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw gewone verblijfplaats of werkplek of van een vermeende inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG“).

Een samenvatting en nadere bijzonderheden over uw rechten op grond van de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming, zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en.

Wanneer u ons een verzoek stuurt om uw rechten uit te oefenen, moeten wij uw identiteit en locatie redelijkerwijs kunnen verifiëren. Wij zullen u vragen ons uw identificatiegegevens te verstrekken om er zeker van te zijn dat u bent wie u beweert te zijn, en zullen u verdere vragen stellen om de aard en de reikwijdte van uw verzoek te begrijpen.

Indien wij uw persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek moeten wissen, zal het enige tijd duren voordat wij de resterende kopieën van uw persoonsgegevens volledig van onze actieve servers en uit onze back-upsystemen hebben verwijderd.

Wij voeren periodieke evaluaties uit van onze gegevensverwerking en onze privacypraktijken, om ervoor te zorgen dat wij ons aan dit privacybeleid houden, om het privacybeleid bij te werken wanneer wij menen dat dit nodig is, en om te controleren of wij het privacybeleid correct en op een toegankelijke manier weergeven.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op [email protected]. Wij zullen uw aanvraag onderzoeken en ons te goeder trouw inspannen om een bestaand of mogelijk geschil met u op te lossen.

 

Bewaring van gegevens

Wij bewaren gegevens voor zover dat nodig is om onze Service te verlenen en voor wettige en legitieme doeleinden.

Wij bewaren gegevens voor zover dat nodig is om onze Service te verlenen en voor wettige en legitieme doeleinden. Wij bewaren ook gegevens op grond van wettelijke vereisten onder de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen ons inspannen om te waarborgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

In elk geval zullen wij, zolang wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze Service te verlenen, de gegevens over u bewaren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te verwijderen, of indien wij uw verzoek om de gegevens te verwijderen aanvaarden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, of indien wij besluiten deze naar eigen goeddunken te verwijderen.

Indien wij uw persoonsgegevens bewaren voor andere legitieme zakelijke doeleinden dan het verlenen van onze Service, zullen wij ons inspannen om de toegang tot de persoonsgegevens en de bewaartermijn tot een minimum te beperken.

Wij kunnen geaggregeerde niet-identificeerbare gegevens onbeperkt bewaren, en voor zover redelijk zullen wij potentieel identificeerbare gegevens wissen of de-identificeren, wanneer wij de gegevens niet langer hoeven te verwerken.

 

Overdracht van persoonsgegevens buiten uw grondgebied

Wij slaan gegevens op en verwerken die op verschillende locaties over de hele wereld, onder meer op locaties die worden beheerd en onderhouden door cloudgebaseerde dienstverleners.

Wij slaan gegevens op en verwerken die op verschillende locaties over de hele wereld, onder meer op locaties die worden beheerd en onderhouden door cloudgebaseerde dienstverleners. Momenteel bewaren en verwerken wij gegevens op locaties in Israël, Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

Als wij uw persoonsgegevens doorgeven vanuit de Europese Unie, dan wordt de doorgifte van uw persoonsgegevens aan onze dienstverleners in de VS beheerst door het feit dat deze dienstverleners zich houden aan het Privacy Shield Framework. Lees meer over de bescherming van uw persoonsgegevens in dit kader op www.privacyshield.gov.

Indien u in een rechtsgebied woont waar voor de overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander rechtsgebied uw toestemming vereist is, dan geeft u ons uw vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor een dergelijke overdracht.

 

Informatiebeveiliging

Wij implementeren systemen, toepassingen en procedures om uw persoonsgegevens te beveiligen, om de risico’s van diefstal, beschadiging, verlies van gegevens of ongeoorloofde toegang of gebruik van gegevens tot een minimum te beperken.

Wij en onze hostingdiensten implementeren systemen, toepassingen en procedures om uw persoonsgegevens te beveiligen, om de risico’s van diefstal, beschadiging, verlies van gegevens of ongeoorloofde toegang of gebruik van gegevens tot een minimum te beperken.

Deze maatregelen bieden een degelijke beveiliging conform aan de normen van de sector. Hoewel wij ons inspannen om uw privacy te beschermen, kunnen wij echter niet garanderen dat onze Service gevrijwaard blijft van misstappen, storingen, onwettige toegang of andere vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik.

 

Beleid inzake gebruik door minderjarigen

Onze Service is niet gericht op personen onder de minimum gokleeftijd.

Reyo Media is niet gericht op personen onder de minimum gokleeftijd van uw locatie en we verzamelen niet opzettelijk of bewust persoonlijke gegevens over dergelijke gebruikers. Indien u jonger bent dan de minimum gokleeftijd in de locatie van waaruit u toegang heeft tot onze Service, dan heeft u geen toestemming of toelating om de Site te gebruiken of toegang te hebben tot onze Service.

 

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen na behoorlijke kennisgeving.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Indien de aanpassingen weinig of geen gevolgen hebben, treden zij in werking 7 dagen nadat wij een bericht op de Website hebben geplaatst. Substantiële wijzigingen worden van kracht 30 dagen nadat onze kennisgeving voor het eerst werd gepubliceerd.

Tot het nieuwe Privacybeleid van kracht wordt, kunt u ervoor kiezen het niet te aanvaarden en uw gebruik van de Website te beëindigen. Als u de Website blijft gebruiken nadat het nieuwe Privacybeleid van kracht is geworden, betekent dit dat u akkoord gaat met het nieuwe Privacybeleid.

Indien wij het Privacybeleid moeten aanpassen aan nieuwe wettelijke vereisten, zal het nieuwe Privacybeleid onmiddellijk in werking treden of zoals vereist.

 

Contacteer ons

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op [email protected] voor meer informatie.

 

Laatst bijgewerkt op 1 november 2021